ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสสุ

MIZUS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32 ถนนพัฒน์พงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร