ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานยงค์กิจ

NANYONG CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000366
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 81/2 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น