ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแสงศิริ

THAI SENG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 172 ตรอกสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง