ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงเฉลิม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000285
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 480,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - ถนนคลองสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันตก* เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว