ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กง้วนหลีจั่น

TECK QUAN LEE CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000269
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,099,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2158/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น