ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยงเตงชู

YANG TENG SU LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000251
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 605/1-2 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน