ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่ฮะเซ้ง

JOOHAHSENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000196
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 56 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10743 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป