ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้งอังไถ่

SENGANGTHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000188
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 380,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1346/1 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ