ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงวณิช

YONG SANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000161
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 46/2-3 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ