ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะสตาร์ออฟไซแอม

THE STAR OF SIAM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000145
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 279/3 ตรอกสะพานขาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ