ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวัฒนาวิทยุและโทรทัศน์

SRI WATANA K. H. L. RADIO-TELEVISION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000048
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
6/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 600 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ