ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำย่งฮวดหลี

YONG HUAT LEE POWNSHIP LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500100359
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 369,367 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย