ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานประเภททนไฟสยาม

THE FIRE BRICK FACTORY OF SIAM LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500100146
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 432/3-432/4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23921 การผลิตอิฐ