ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99เอเย่นซี่

99 AGENCY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500004104
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 116,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95/8,95/9 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง