ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่งฮั่วฮะ

THONG HOA HAH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500004058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
8/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 105,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1192 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้