ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรพัฒน์

CHJIRA PATTANA LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003931
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 42 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52241 การขนถ่ายสินค้า