ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซ่งฮง

TANG SENG HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003922
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ