ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติพานิช

SOMBAT PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003906
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 862 ถนนภาณุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์