ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮวดหลี

HUAT LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003884
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 170,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 385 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า