ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเป็งเซ้ง

CHEW PENG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003850
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2036-2038-2040 ถนนข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์