ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงฮั้วฮั้ง

LIANG HOA HANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003817
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1/2 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์