ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพูชาบางกอก

THE CAM BODIA BANGKOK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003809
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
21/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70-76 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์