ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนบางกอก

BANGKOK SPORTING ARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003728
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
6/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 18/176 ซอยลาดปลาเค้า 83 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น