ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเฮงเส็ง

TANG HENG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003604
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
27/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 935 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ