ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยย่งฮง

THAI YONG HONG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003582
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1132/3 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15201 การผลิตรองเท้าหนัง