ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เกรียงไกรค้าสัตว์

SAENG BURAPHA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003566
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 701 ซอย 50 (เกษมสุวรรณ) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต