ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญดิสเปนซารี่

SING KWANG DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003531
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 371 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์