ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะพาณิชย์

COMMERCIAL DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003469
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
13/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 145,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 176 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ