ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมร์โทรถ่ายภาพ

METROSTUDIO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมร์โทรถ่ายภาพ (ID: 0103500003442) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/11/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 348-350 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการถ่ายภาพ มีทุนจดทะเบียน 66,800 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500003442
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/11/2500 พ.ศ.
(66 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
66,800 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง