ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนเคมีพาณิชย์

SANGUAN CHEMICAL COMMERCIAL LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนเคมีพาณิชย์ (ID: 0103500003418) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/11/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 199 ตรอกพุทธโอสถ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500003418
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/11/2500 พ.ศ.
(66 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง