ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนเคมีพาณิชย์

SANGUAN CHEMICAL COMMERCIAL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003418
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 199 ตรอกพุทธโอสถ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง