ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแจซุ่น

D.J. SOONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003400
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา