ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์

KITTIPONGSE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003388
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 544-548 ถนนบำรุงเมือง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ