ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาพร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003345
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 75,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 674 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด