ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองไทย

SRITHONG THAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003337
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 449/38 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น