ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมการช่าง

SONG SENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003230
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66 กล้วยน้ำไท ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น