ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ บางกอกเวิร์ลด์

THE BANGKOK WORLD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003108
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
9/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 155,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90/6-90/10 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร