ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุยแลนด์ฟาร์มาซี

HUILAND PHARMALY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003094
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4 ซอยเย็นจิต 6 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์