ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอส.ฟอเรนเทรแดส

P.M.S. FOREIGN TRADERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003060
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55/4 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง