ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานไทยฝอยเหล็ก

THE THAI STEEL WOOL MEG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002942
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 51/1 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)