ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรภัณฑ์

BOVORN BHANTHA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002888
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 972-974 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง