ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนธรรมไทย

THAI CULTURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002870
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 157 หน้าวัดสามพระยา ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร