ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์กิจ

SOMBOONKICH LTD., PART

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002829
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 22/13-14 ถนนบางกอกบาซาร์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 69200 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี