ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตังน่ำอา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2256 บ. ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง