ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรสาคร สุวรรณวงศ์

PHETSAKHONE SOUVANNAVONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002802
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 25 ถนนลำภุญไทย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ