ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ย่งเชียงหล่ง

YONG CHANG LONG TIMBER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002713
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 13/1 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้