ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรไพบูลย์ป่าไม้

THE MITRA PHAIBPHAI BOOL FOREST LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002675
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 8 ก. ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้