ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์พานิช

ANANDHA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002659
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 340,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 797 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น