ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองฟาร์มาซี

MUANG TONG PHAMACY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002641
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 117 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์