ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรกิจ

THARVON KIJ LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรกิจ (ID: 0103500002616) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/8/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 332/6 ถนนตรีมิตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500002616
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/8/2500 พ.ศ.
(66 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
21/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง