ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจโยธา

VATHANAKITH CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจโยธา (ID: 0103500002578) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/8/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 167 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500002578
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/8/2500 พ.ศ.
(66 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง